THÔNG TIN LIÊN HỆ

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC GIAI ĐOẠN 2

  • Địa chỉ: 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam
  • Số điện thoại: 84 24.35190919
  • Fax: 84 24.32121629
  • Email: cpmu@sesdp2.edu.vn